Prestigieuze Veni subsidie voor jonge ASTRON onderzoeker

Prestigieuze Veni subsidie voor jonge ASTRON onderzoekerClick here for a high res image. Klik hier voor een hoge resolutie foto.

 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 159 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers, onder wie dr. Adam Deller (ASTRON), een Veni-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze financiering kunnen de zeer getalenteerde wetenschappers gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen. De Veni uit de Vernieuwingsimpuls van NWO is één van de meest prestigieuze subsidies voor jonge onderzoekers. Het verkrijgen van een Veni geldt als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière.

Dr. Deller richt zijn onderzoek op radiopulsars, de energetische compacte objecten die gevormd worden in een supernova explosie. Radiopulsars zijn zichtbaar op grote afstanden in het Melkwegstelsel en nauwkeurig onderzoek van hun radio-emissie kan onder andere gebruikt worden om een model te bouwen van de geïoniseerde gascomponenten van het Melkwegstelsel. Om dit model vast te legen, zijn onafhankelijke afstandsmetingen nodig die dr. Deller verkrijgt door middel van VLBI waarnemingen (Very Long Baseline Interferometry). Met VLBI kunnen de scherpste beelden in astronomie verkregen worden, nodig om een piepkleine "parallax" beweging aan de hemel te kunnen waarnemen, die de afstand tot de pulsar bekend maakt.

De foto toont de voorspelde verdeling van meer dan 100 bekende radiopulsars in het Melkwegstels, een significant deel van de 2000 bekende radiopulsars. Eén van de projecten die dr. Deller zal uitvoeren in zijn Veni project is de afstanden te meten tot al deze objecten, een veel grotere steekproef dan ooit eerder is genomen, en toereikend om een preciezer model te maken van het geïoniseerde gas in het Melkwegstelsel. Waarnemingen van de groene objecten zijn al begonnen. De rode objecten worden in de toekomst geobserveerd.

Opvallend talent

965 onderzoekers vroegen dit jaar een Veni aan bij NWO. De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland. De Veni-onderzoekers staan aan het begin van hun carrière, maar hebben wel al aangetoond dat zij een opvallend talent bezitten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Zij behoren internationaal tot de top van hun veld.

159 onderzoekers ontvangen nu een Veni. Dat betekent dat 16,5 procent van de onderzoekers die deze ronde een aanvraag heeft gedaan voor een Veni er ook een toegewezen krijgt. Het aantal zeer goede voorstellen dat NWO ontvangt ligt veel hoger.


 

Over ASTRON: www.astron.nl

Over NWO en de Veni-subsidie: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_4YJDQ3

 

Design: Kuenst.    Development: Dripl.    © 2022 ASTRON